by goedehaven

Slides
32 slides

5. Is dit nu het leven, of is er meer.pptx

Published Feb 22, 2013 in Other
Direct Link :

5. Is dit nu het leven, of is er meer.pptx... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Is dit nu het leven, of is er meer?
(Over ons kijken naar de werkelijkheid 5a.)
Jazz zangeres
Peggy Lee zong in 1969 over haar gevoel van innerlijke leegte:

‘Is That All There Is?’
R.F. Postma
Febr. 2013

Zie hier: Toptennisser Boris Becker.

Aan:
- geld,
- roem,
- vrouwelijk aandacht
geen gebrek.

‘Is dit nú het leven? Of is er meer?
Toch kwam ook hij eens tot de uitspraak:
Dubbelklikken

Deze vraag anders geformuleerd:

‘Gaat er achter de zichtbare, exacte werkelijkheid nog een andere werkelijkheid schuil?’

De wetenschap houdt zich uitsluitend bezig met de meetbare en verifieerbare werkelijkheid.

De wetenschap onderzoekt hoe de mens, natuur en heelal (de schepping) in elkaar zit en werkt .
Sommige wetenschappers proberen de natuur naar hun hand te zetten: hetzij goed of fout.

Wetenschappelijk taalgebruik is:
‘Meten is weten’

Buiten de meetbare en verifieerbare werkelijkheid
is er volgens veel exacte wetenschappers
en veel moderne mensen:
Niets…..helemaal niets!

or..

Gezegde:
‘De belangrijkste dingen in het leven, zijn vaak geen dingen.

De parabel van het bos.
Stel een paar jagers gaan ‘s nachts in het bos jagen op vossen met behulp van lichtbakken.

Vraag: Hoe beleven zij het bos?
Alleen wat binnen de lichtbundel valt is voor hen belangrijk.

Alles wat buiten de lichtbundel valt, daarin zijn de jagers
niet geïnteresseerd.

Hoe anders beleven een verliefd paartje het bos!

En hoe anders beleven natuurliefhebbers / biologen het bos!

Toch kijken al deze mensen naar de zelfde werkelijkheid!

De wijze hoe de jagers tegen de werkelijkheid aan kijken,
komt sterk overeen met de hoe exacte wetenschappers tegen de werkelijkheid aan kijken.

Vragen:

Is liefde meetbaar en verifieerbaar?

Is schoonheid
meetbaar en verifieerbaar?
uiterlijk
innerlijk
natuur

Is bewondering meetbaar en verifieerbaar?

Is geluk meetbaar en verifieerbaar?

Is vergeving meetbaar en verifieerbaar?

Zijn menselijke gevoelens zoals:
teleurstelling, spijt en verdriet
meetbaar en verifieerbaar?

Al deze begrippen


zijn niet meetbaar en verifieerbaar.
Ze vallen daardoor buiten het zichtveld van de exacte wetenschap.

Maar toch bestaan ze…..

…..en wat zijn ze belangrijk in een mensenleven!
Het zijn geestelijke-, niet-stoffelijke begrippen.

Vraag:

Als nu buiten de extacte wetenschappelijke werkelijkheid toch zulke
belangrijke niet-stoffelijke begrippen zijn…

…zal er dan achter die werkelijkheid ook niet een andere niet-stoffelijke werkelijkheid schuilgaan?

Een geestelijke werkelijkheid
waar God zijn domein heeft?


Een God die transcendent (mens overstijgend) is?

Over het mensbeeld:
De exacte wetenschappelijke kijk op de werkelijkheid heeft ook consequenties voor ons kijken naar ‘de mens’.

Dat zou betekenen dat de mens alleen maar een stoffelijk / biologisch wezen is, dat bij toeval zou zijn ontstaan.
Vraag:
Maar is de mens niet meer dan dat?Is de mens naast een stoffelijk/biologisch wezen,

ook niet een spiritueel wezen?
(spiritus = geest)