by tonianpass

Slides
16 slides

Bai 4 Gia dinh em.ppt

Published Oct 16, 2013 in Business & Management
Direct Link :

Bai 4 Gia dinh em.ppt... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê thao gi¶ngTr­êng TiÓu häc TISGi¸o viªn :nguyễn Hoàng OanhTr­êng TiÓu häc B¾c Hµ

Thứ , ngày tháng năm 2013 Tù nhiªn x· héiBµi cò:

Tù nhiªn x· héi Gia đìnhThứ , ngày tháng năm 2013

Tù nhiªn x· héi Gia đìnhH® 1 :Th¶o luËn nhãm1.Gia đình Lan có những ai?Lan và những người trong gia đình đang làm gi?2.Gia đình Minh có những ai?Minh và những người trong gia đình đang làm gì?.Quan s¸t tranh ( SGK- trang 24, 25) - Th¶o luËn nhãm 4Thứ , ngày tháng năm 2013

Tù nhiªn x· héi Gia đìnhBốEmLanLanmẹThứ , ngày tháng năm 2013

Em MinhMinhBốMẹBàÔng

Tự nhiªn x· héi Gia đìnhThứ , ngày tháng năm 2013

Gia đình Tù nhiªn x· héiThứ , ngày tháng năm 2013Kết luận: Mỗi người khi sinh ra đều có bố, mẹ và những người thân. Mọi người đều sống chung trong một mái nhà đó là gia đình.

Hd2. Hãy kể về gia đình của mình-Nhóm đôi.

Tù nhiªn x· héi Gia đìnhTình huống 1: Một ôm m ẹ đi chợ về, tay xách rất nhiều thứ, em làm gì để giúp mẹTình huống 2: Bà của Lan hôm nay bị mệt, N ếu là Lan em sẽ làm gì hay nói với bà đều gì cho bà vui và nhanh khỏi bệnh.?Thứ , ngày tháng năm 2013

Gia đình là tổ ấm của em.Bố, mẹ, ông, bà hoặc anh hoặc chị hoặc em (nếu có) là những người thân yêu nhất. Tù nhiªn x· héi Gia đìnhThứ , ngày tháng năm 2013M ỗi ng ười sinh ra đều có gia đình, nơi em được yêu thương, chăm sóc và che chở.Em có quyền sống chung với bố, mẹ và người thân

CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHOẺCHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI