by cbc5880

Slides
15 slides

story board.pdf

Published Jan 18, 2013 in Education
Direct Link :

story board.pdf... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

1. KLIP VIDEO : Montaj a Montaj a - > Montaj b PENERANGAN A1 G1 T1 T2 Klip ini adalah sebagai permulaan.Pemberitahuan kepada penonton bahawa rancangan sedang dalam persiapan untuk dilancarkan. T2 adalah statu s mengikut T1 Penerangan grafik : Penerangan video : Grafik lambing G membawakan Video dipaparkan dalam masa 10 saat k onsep Google ( G1) Penerangan audio : Lagu rap sebagai latar belakan g (A1) URL BLOG : klikppgusm2012.blogspot.com

2. KLIP VIDEO : Montaj b Montaj b - > Intro segmen PENERANGAN A1 G1 Klip montaj ini melambangkan hasil kerja kumpulan secara keseluruhan dalam masa yang singkat.Dilengkapi dengan animasi dan diasingkan mengikut segmen a hli kumpulan masing - masing Penerangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : V1 V2 V3 Latar belakang awan, pelangi,pokok melambangkan suas ana aman damai ( G2) Video yang telah dirakam diselitkan sebagai Picture - In - Picture ( V1,V2,V3) Audio berkonsep tekno

3. KLIP VIDEO : Intro Segmen 1 Intro segmen 1 - >Segmen 1 PENERANGAN G 1 V 1 TAJUK Kl ip ini sebagai klip video permulaan bagi setiap permulaan babak baru. Ia sekadar memaparkan tajuk yang telah direkabentuk menggunakan penanda buku yang telah dibuat. Penerangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : A1 Grafik utama Penanda Buku sebagai watermark ( G1) Video yang dirakam di kelas merupakan set latar belakang klip dengan filter old film ( V1) Audio Intro Angry Birds dimainkan dalam klip ini (A1)

4. KLIP VIDEO : Segmen 1 Segmen 1 - > Intro S egmen 2 PENERANGAN V1 Seorang guru memberitahu bahan - bahan yang diperlukan untuk membuat Penanda Buku Segmen 1 dilakonkan oleh Puan Emillia bt Taha Penerangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : Grafik dipaparkan mengikut skrip penanda buku (G1) Video babak segmen 1 melatari skrin utama (V1) manakala V2 adalah picture - in - picture Audio asal lakonan bab ak Set Induksi (A1) ditambah efek bunyi khas (A2) A1 A2 G1 / V2 TAJUK

5. KLIP VIDEO : Intro Segmen 2 Intro segmen 2 - >Segmen 2 PENERANGAN G1 V 1 TAJUK Klip ini sebagai klip video permulaan bagi setiap permulaan babak baru. Ia sekadar memaparkan tajuk yang telah direkabentuk menggunakan penanda buku yang telah dibuat. Penerangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : A1 Grafik utama Penanda Buku sebagai watermark ( G1) Video yang dirakam di kelas merupakan set latar belakang klip dengan filter old film ( V1) Audio Intro Angry Birds dimainkan da lam klip ini (A1)

6. KLIP VIDEO : Segmen 2 Segmen 2 - > Intro S egmen 3 PENERANGAN V1 Seorang guru mem buat ulangkaji hari - hari dalam seminggu Segmen 2 dilakonkan oleh En.Mohd Fadzli b Ishak Penerangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : A1 A2 G1 / V2 TAJUK Grafik dipaparkan mengikut skrip penanda buku (G1) Video babak segmen 2 melatari skrin utama (V1) manakala V2 adalah picture - in - picture Audio asal lakonan babak Set Induksi (A1) ditambah efek bunyi khas ( A2)

7. KLIP VIDEO : Intro Segmen 3 Intro segmen 3 - >Segmen 3 PENERANGAN G1 V 1 TAJUK Klip ini sebagai klip video permulaan bagi setiap permulaan babak baru. Ia sekadar memaparkan tajuk yang telah direkabentuk menggunakan penanda buku yang telah dibuat. Penerangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : A1 Grafik utama Penanda Buku sebagai watermark ( G1) Video yang dirakam di kelas merupakan set latar belakang klip dengan filter old film ( V1) Audio Intro Angry Birds dimainkan dalam klip ini (A1)

8. KLIP VIDEO : Segmen 3 Segmen 3 - > Intro Segmen 4 PENERANGAN V1 Seorang guru membuat demontrasi langkah 1 dan langkah 2 dalam proses membuat Penanda Buku Segmen 3 dilakonkan oleh Puan Mahani bt Sanin Pene rangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : A1 A2 G1 / V2 TAJUK Grafik dipaparkan mengikut skrip penanda buku (G1) Video babak segm en 3 melatari skrin utama (V1) manakala V2 adalah picture - in - picture Audio asal lakonan babak Set Induksi (A1) ditambah efek bunyi khas (A2)

9. KLIP VIDEO : Intro Segmen 4 Intro segmen 4 - >Segmen 4 PENERANGAN G1 V 1 TAJUK Klip ini sebagai klip video permulaan bagi seti ap permulaan babak baru. Ia sekadar memaparkan tajuk yang telah direkabentuk menggunakan penanda buku yang telah dibuat. Penerangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : A1 Grafik utama Penanda Buku sebagai watermark ( G1) Video yang dirakam di kelas merupakan set latar belakan g klip dengan filter old film ( V1) Audio Intro Angry Birds dimainkan dalam klip ini (A1)

10. KLIP VIDEO : Segmen 4 Segmen 4 - > Intro Segmen 5 PENERANGAN V1 Seorang guru membuat demontrasi langkah 3 dan langkah 4 dalam proses membuat Penanda Buku Segmen 4 dilakonkan oleh Puan Che Ruzita bt Desa Pen erangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : A1 A2 G1 / V2 TAJUK Grafik dipaparkan mengikut skrip penanda buku (G1) Video babak segmen 4 melatari skrin utama (V1) manakala V2 adalah picture - in - pictu re Audio asal lakonan babak Set Induksi (A1) ditambah efek bunyi khas (A2)

11. KLIP VIDEO : Intro Segmen 5 Intro segmen 5 - >Segmen 5 PENERANGAN G1 V 1 TAJUK Klip ini sebagai klip video permulaan bagi set iap permulaan babak baru. Ia sekadar memaparkan tajuk yang telah direkabentuk menggunakan penanda buku yang telah dibuat. Penerangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : A1 Grafik utama Penanda Buku seb agai watermark ( G1) Video yang dirakam di kelas merupakan set latar belakang klip dengan filter old film ( V1) Audio Intro Angry Birds dimainkan dalam klip ini (A1)

12. KLIP VIDEO : Segmen 5 Segmen 5 - > Intro Segmen 6 PENERANGAN V1 Seorang guru membuat demontrasi cara menggunakan Penanda Buku dengan betul Segmen 5 dilakonkan oleh En. Kamaruzaman b Ishak Penerangan grafi k : Penerangan video : Penerangan audio : A1 A2 G1 / V2 TAJUK Grafik dipaparkan mengikut skrip penanda buku (G1) Video babak segmen 5 melatari skrin utama (V1) manakala V2 adalah picture - in - picture Audio asal lakonan babak Set Induksi (A1) ditambah efek bunyi khas (A2)

13. KLIP VIDEO : Intro Segmen 6 Intro segmen 6 - >Segmen 6 PENERANGAN G1 V 1 TAJUK Klip ini sebagai klip video permulaan bagi setiap permulaan babak baru. Ia sekadar memaparkan tajuk yang telah direkabentuk menggunakan penanda buku yang telah dibuat. Penerangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : A1 Grafik utama Penanda Buku sebagai watermark ( G1) Video yang dirakam di kelas merupakan set latar belakang klip dengan filter old film ( V1) Audio Intro Angry Birds dimainkan dalam klip ini (A1)

14. KLIP VI DEO : Segmen 6 Segmen 6 - > Pen eguhan PENERANGAN V1 Se mua guru memegang Penanda Buku Harian yang telah siap dibuat. Mereka menunjuk dan menyebut Penanda Buku itu mengikut giliran masing - masing Penerangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : A1 A2 G1 / V2 TAJUK Grafik dipaparkan mengikut skrip penanda buku (G1) Video babak segmen 6 melatari skrin utama (V1) manakala V2 adalah picture - in - picture Audio asal lakonan babak Set Induksi (A1) ditambah efek bunyi khas (A2)

15 . KLIP VI DEO : Penghargaan Pen ghargaan ( Ending ) PENERANGAN V1 Klip ini sebagai klip video pengakhiran PDP Apresiasi terhadap semua pihak yang terlibat Klip ini juga menyelitkan senarai nama ahli kumpulan dan beberapa orang luar yang turut menyumbang tenaga dalam menjayakan projek video ini Penerangan grafik : Penerangan video : Penerangan audio : A 1 TAJUK Tiada grafik Video animasi berlatar belakang hitam umpama corak bintang Audio asal (A1) ditambah efek bunyi kesan khas