by mooshon

Slides
18 slides

מוטיבציה.pptx

Published Aug 26, 2013 in Other
Direct Link :

מוטיבציה.pptx... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

מוטיבציהעל פי ספרו של ריצ'רד לאבוי:"פריצת דרך במוטיבציה"נעה לוינגרnoale@binyamin-hevra.org.il

motivationMotion = תנועהMotive = נימוק, טעם, גורם, רעיון מרכזיהנעהקבוצת תהליכים שמעוררים ומכוונים ומשמרים התנהגות אנושית מסוימת לכיוון השגת מטרה כלשהיאאו בקיצור...

כל מה שאדם עושה

חמישה מיתוסים ושבירתם 1. "הילד הזה, שום דבר לא מעורר אצלו מוטיבציה"כל התנהגות אנושית מונעת ממוטיבציה "הילד הזה, אין לו שום מוטיבציה לעשות מה שאני רוצה ממנו שיעשה" 2. "תנו לו משהו שיעורר לו את המוטיבציה" תגמול חומרי לא בהכרח מגביר מוטיבציה אצל ילדים אלא גורם ל: שינוי ארעי, מגביר מוטיבציה לפרסלעיתים התגמול החומרי הוא "שארית" של המודל המוסרי: אם הילד לא עושה הוא לא רוצה אז צריך לעודד אותו לעשות.3. " הילד הזה, יום אחד יש לו מוטיבציה ויום שני אין לו"המוטיבציה היא בד"כ קבוע יחסיחוסר עקביות בתפקוד של הילד אינה מעידה בהכרח על שינוי המוטיבציה

4. התחרות היא גורם מוטיבציה גדולהתחרותיות אינה גורם מוטיבציה יעיל בעבור רוב הילדים, רוב הזמן.האדם היחיד אשר תחרות מעוררת בו מוטיבציה הוא זה המאמין שיש לו סיכוי לנצח בה...5. ענישה היא גורם אפקטיבי ליצירת מוטיבציהא. ענישה יעילה לטווח קצר, וכל עוד היא קיימת. לטווח ארוך היא למעשה גורמת לירידה במוטיבציה.ב. ילדים נוטים לקשר את העונש למעניש ולא להתנהגותם שלהם. ג. ילדים עם היסטוריה של לקויות למידה פיתחו חסינות ואדישות לגישה זו.ד. לא שמה קץ להתנהגות – רק מדכאת אותה

הצרכים הראשוניים והצרכים המשניים:הצרכים הראשונייםמוטיבציה מושפעת במידה רבה מצרכים פיזיים ראשוניים (מאסלו): * רעב * צמא * אויר צח ומנוחה * יציאות לשירותים * הימנעות מכאב (פיזי וריגשי)

צרכים משנייםסטטוס – צורך להרגיש חשוב ומוערך – כמה הדימוי העצמי שלי מושפע מהסביבה.חקרנות – סקרנות – הצורך לדעתהשתייכות למשהו גדול ממך – קבוצת כדורגל, קהילה, רעיון, אמונהעוצמה/כוח – הצורך להיות בשליטה.השגיות – הצורך להיות מוכר ומוקר ומוערך – תעודות, פרסים, אותות הצטיינותאסרטיביות – הצורך לעמוד על דעתי חברתיות – הצורך להיות בחברת אנשים, מוקפים באנשים.אוטונומיה – צורך בעצמאות.

המשך...דפוסי המוטיבציה הם ייחודיים לכל אדם ולכל תלמידלעיתים, אנו מנסים להניע אחרים ע"פ מה שמניע אותנו.הילד המונע ע"י כוח אינו מנסה לקחת מהמורה כוח אלא רוצה כוח לעצמו.כל ילד יעדיף להצטייר בעיני חבריו כמופרע ולא כטיפשהגורם ארוך הטווח היחיד למוטיבציה בהתנהגות אנושית הוא הצלחה! " הצלחה מולידה הצלחה רק כאשר הילד מרגיש שהצלחתו הראשונית היא אמיתית ומוצדקת" (ג'ימס צ'לפנט)

במקום לומר: אם ישתדל יותר – יצליחאמור: אם יצליח – ישתדל יותר

על מנת שאדם יחוש מוטיבציה, חייבים להתקיים שלושה גורמים:עליו להרגיש שהמטרה אטרקטיביתעליו להרגיש שכמות המאמץ הנדרשת ממנו להשגת המטרה היא מציאותיתעליו להרגיש שיש ביכולתו להשיג את המטרה.

מה אפשר ללמוד מאנשי השיווק והפרסום?

העקרון החשוב ביותר בתעשיית השיווק היא הסיסמא: ילדים רוצים להנותהנאה = הגשמה וסיפוק של צרכים רגשיים = הנעההבדלים בין בנים ובנות, הבדלים בין גילאים, הבדלים אישיים.הנאה יכולה להיות מורכבת מ: פעילויות, דמויות להזדהות, מקומות מועדפים.ואיך זה אצל התלמידים שלכם?

ומה גורם לפרסומת לעבוד?שבעה אספקטים ביעילות של תשדיר פרסומתתשומת לבהבנהמעורבותתוצאהפעולהתגובהתקשורת – שיווק מפה לאוזן

מאפיינים המודאים הצלחת מוצר או פרסומת או כשלונותכונות חיוביות: ילדים נמשכים למוצרים שגורמים להם לחוש: חכמים, פופולריים, מוכשרים, מחוברים, בוגריםתכונות שליליות: ילדים סולדים ממוצרים הגורמים להם לחוש: טיפשים, נשלטים, דחויים, בלתי מיומנים, נחותים, מבודדים.

ועוד על פי מחקרי המפרסמיםארבעה צרכים בסיסיים המהווים יסוד להצתת מוטיבציה אצל ילדים:יכולת החישה – הצורך בגירוי החושים השונים וחוויות הקשורות בהם.הישג – יכולת להתגבר על מכשולים ולהנות מהצלחהשינוי – הצורך לעשות דברים חדשים ושוניםקשר – הצורך במערכות יחסים משמעותיות, חשובות עם אחרים.

למידותעיבדו בזוגות, שתפו זה את זה בלמידות משמעותיות שלמדתם על מוטיבציה, ועל תלמידיכם או על הצוות או על עצמכםחשבו יחד, מה אפשר לעשות מחר עם הידע החדש? (ברמה אישית, יעוצית, מערכתית)

תודה רבה

ארבעת מחוללי : Well-Being ארבעת גורמי ההשפעה המרכזיים ביותר על ילדיםונוער ועל דפוסי האלימות והתנהגויות הסיכון שלהםמתוך מחקרו של ד"ר יוסי הראל / 2009מבוגר משמעותי: מעורבות מכילה, תומכת, מכוונת ויוצרת גבולות ברורים - של הורים, מחנכים, יועצים, מדריכים וחונכיםהחוויה היומיומית בביה"ס (ובזירות דומות בקהילה): חוויות היוצרות תחושות של שייכות, מוגנות, צמיחה, עניין, מסוגלות, חדוות היצירה, הצלחה ופרגון. תחושה של ערך עצמי: חוויות היוצרות תחושות של נחיצות, תרומה משמעותית, של ביטוי כישורים, של הערכה ופרגון על ידי התנדבות ומעורבות קהילתית או ביצוע תפקידים בעלי משמעות בבית הספר.מחוברות חברתית: חוויות של חברויות קרובות ותומכות ומקובלות חברתית לעומת תחושות של בדידות ודחייה חברתית.