by acamrdak

Slides
36 slides

Ciljevi zadaci aktivnosti.ppt

Published Jan 26, 2015 in Business & Management
Direct Link :

Ciljevi zadaci aktivnosti.ppt... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Систем за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла у граду СмедеревуЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ28. мај 2014. године

Шта су СПЖП?Споредни животињски производи: Категорија 1 и 2 (углавном угинуле животиње, различит степен ризика, у надлежности локалне самоуправе) Категорија 3 (углавном отпаци од клања здравих животиња, у надлежности “произвођача” отпада)

ПроблемиУ Србији годишње настане око 300.000 тона споредних животињских производа.Само 15% се третира на неки од законом предвиђених начина, док се остатак одлаже на неодговарајућим местима.Извештај ЕУ (Food and Veterinary Office) јун 2012: Кафилерије су довољног капацитета за домаће потребе, али 90% СПЖП не завршава у кафилеријама, због непостојања међуобјеката и локалних система за сакупљање.

ПроблемиУсаглашавање ЕУ регулативе и праксе са домаћом – изградња међуобјеката.Транзиционо искуство других упозорава нас да без интервенције државе само 3 – 5% субјеката (највећи) “преживи” усаглашавање и наставља производњу. Структура неповољна.Општине које имају систем сакупљања СПЖП су атрактивне за кланице, прерађиваче и фармере, што позитивнo утиче на економски развој.

Шта чини систем за сакупљање СПЖП?Систем за сакупљање СПЖП: Кафилерије у којима се СПЖП прерађују (постојало 13, сада раде Сомбор, Бачка Топола и Инђија) Међуобјекти за сакупљање и привремено складиштење СПЖП, док се не накупи економски исплатива количина за отпремање у кафилерије (постоји само 1 у Вршцу) Возила за превоз СПЖП од међуобјекта до кафилерије Возила за превоз СПЖП од места настанка до међуобјекта за привремено складиштење.

Локално сакупљање СПЖПЗа изградњу једног локалног/регионалног система за сакупљање СПЖП потребно је 200 – 300 хиљада еврау зависности од величине објекта, броја возила, изграђености инфраструктуре...

Локално сакупљање СПЖПУ периоду 2009 – 2013. наш стручни тим посетио је 25 локалних самоуправа у Србији.Током 2011/12, припремили смо документацију за изградњу система за сакупљање СПЖП за 4 општинеДокументација је припремљена тако да се може конкурисати у програмима ЕУ.Смедерево је прва од 4 локалне самоуправе које је са тако припремљеном документацијом конкурисала код ЕУ и добила средства.

Предлог решења за Смедерево Студија са планом управљања садржи:Анализу тренутног стањаИдентификацију свих произвођача СПЖП на подручју више општина, са проценом очекиваних количина Предлог решења са ценама свих елемената системаОпис поступања са СПЖПГрађевински пројекат за изградњу објекта са потпројектима (електро- и термоинсталације, унутрашње инсталације водовода и канализације)Пројекат за возило (возила), План економске оправданости функционисања система

ДонаториУКУПНО356.965 евраЕвропска унија (ЕУ и АДА)267.652 евраМинистарство регионалног развоја18.000 евраОстало – град Смедерево

Време и место реализацијеТрајање1. септембар 2013 – 31. децембар 2014Град СмедеревоОпштина Ковин

Активности и резултатиИзградња објекта за сакупљање споредних животињских производа у граду СмедеревуНабавка два различита, специјализована возила за сакупљање СПЖП7 едукативних радионица и консултација за будуће кориснике системаМедијске активности (ТВ емисије, билборд, национална конференција, флајери)

Заинтересоване стране – циљне групеБудући корисници система:Комунално предузећеГрадска управа (комуналне делатности, заштита животне средине, инспекција)Ветеринарска служба (инспекција, станице, амбуланте, специјалистички институти)Фарме, газдинства, рибњаци, кланице, прерађивачи, маркети, месаре

Циљеви радионицаДа се развију процедуре сакупљања СПЖПДа се развије локални правни оквир (одлука о комуналном реду, зоохигијенској служби)Да се сви учесници у процесу обуче о начинима рада системаДа се пронађе оптималан и одржив начин финансирања трошкова рада системаДа се корисницима предоче користи од система (није нов намет, већ прилика за унапређење производње и конкурентности)

Циљеви радионицаПравила се најлакше поштују када циљне групе:Укључене су у одређивање правилаПознају правилаРазумеју разлоге за постојање правилаПрихватају правила, јер су једноставна, разумљива и корисна за све учеснике

Резултати радионицаСпоразум између свих актераДопуна одлуке о зоохигијенској служби или о комуналном редуМодел плаћања услугаПравилник о раду зоохигијенске службе

Резултати радионицаСви корисници система за сакупљање СПЖП имају довољно знања које омогућава да систем функционише првог дана по пуштању у радСви корисници познају све процедуре и шта је чија надлежност

ХВАЛА НА ПАЖЊИ