by rotfasader

Slides
19 slides

Byggcity tegelstöd _Hemsida.pptx

Published May 28, 2013 in Business & Management
Direct Link :

Byggcity tegelstöd _Hemsida.pptx... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Fukt eller mögelskador i fasaden
 
Byggcity har tagit fram och marknadsför en lösning genom att ersätta enstegsfasaden med vacker ventilerad tegelfasad.

Systemet är en kombination av ett unikt ankare som fästs i betongplattan och av tegelbalkar runt fasadens nederdel. Tegelfasaden vilar på samma grund som resten av huset, viket är viktigt pga. husets rörelser

Alla husfasader projekteras var för sig, vi utfärdar även alltid konstruktions och beräkningsintyg på huset. Och tegelstödet kommer vara CE-märkt inom kortTegelstödet!
Produkten som ger friskare hus
för alla drabbade småhusägare!

Med vårt Tegel-stöd är dina husproblem
Putsväck

Problem med enstegsfasad är fukt. Skadorna kan förvärras om man inte åtgärdar det, vilket påverkar kostnaderna. Man skall även tänka på hälsoaspekten och hur detta kan påverka familjens hälsa.


Vi tittar alltid på vart hus som ett eget projekt.
Tar fram beräknings intyg på projektet.
Våra tegelstöd är skyddade på PRV
och ligger för CE märkning

Tegelstödet monteras i betongplattan genom att man tar bort en bit på formelementet och förankrar
Alla stöd levereras varmgalvade


Man tar även bort en bit av syllen


Byggcity´s tegelstöd monterade


Påbörjat montage
av de nya grundelementen, vilket även ökar isoleringen i grunden


Montage av den inre profilenFasadskiva och ny tilläggsisolering på plats och
den rostfria ytterprofilen monterasPåbörjat murningsarbeten
första murarskiften lagda


Murningsarbetena har kommit en bit framåt


Hus med enstegsfasad


Samma hus med tegel
Murat med
Wienerberger Galactic


Ett hus som skall bli av med sin enstegsfasad

Efter förvandlingen.
huset murat med Wienerberger tegel
oudé rose

Får många frågor om smygar (djupet)
Smygen på en byt fasad


Smygen på en fasad som är teglagd från början


GLÖM INTE!
Tegelfasaden är underhållsfri och ökar andrahands värdet på huset.


Kontakta ossTele: 0410-355010 Läs Mer på
info@byggcity.net www.rotfasader.se
www.byggcity.net