by thuongtran92

Slides
13 slides

Baithuyettrinh.pptx

Published Oct 29, 2013 in Business & Management
Direct Link :

Baithuyettrinh.pptx... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Tầm quan trọng của phân bổ tài sản:Phân bổ tài sản: cách mà một nhà đầu tư phân bổ tiền giữa các tài sản trong danh mục.Ví dụ:- Quỹ tương hỗ: tỷ suất sinh lợi: 6%, độ lệch chuẩn: 10%/năm- Quỹ cổ phần: tỷ suất sinh lợi: 12%, độ lệch chuẩn: 15%- Hệ số tương quan của hai quỹ: 0.1

Tầm quan trọng của phân bổ tài sản

Tầm quan trọng của phân bổ tài sản

Tầm quan trọng của phân bổ tài sảnhình

Tầm quan trọng của phân bổ tài sảnTập hợp cơ hội đầu tư: tập hợp các kết hợp khả dĩ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi cho trước từ các danh mục tài sản.Vậy việc phân bổ tài sản có vai trò quan trọng.Bất cứ một danh mục nào nằm dưới danh mục có phương sai tối thiểu đều là một lựa chọn tồi danh mục bị chiếm ưu thế hay không hiệu quảDanh mục cung cấp tỷ suất sinh lợi cao nhất ở một mức rủi ro nào đó là danh mục hiệu quảDanh mục có phương sai nhỏ nhất và những danh mục năm trên đó là danh mục hiệu quả

Tầm quan trọng của phân bổ tài sảnVí dụ:

Sự tương quan và đánh đổi giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợiNếu mức độ tương quan càng thấp, đường tập trung cơ hội đầu tư sẽ càng bị uốn cong về bên trái.hình

Sự tương quan và đánh đổi giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợiVới một danh mục gồm hai tài sản, tỷ trọng cần đầu tư vào tài sản A,

Sự tương quan và đánh đổi giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợiVí dụ:

Đường biên hiệu quả MarkowitzTầm quan trọng của phân bổ tài sản phần 2Ví dụ:

Đường biên hiệu quả MarkowitzTầm quan trọng của phân bổ tài sản phần 2Tỷ suất sinh lợi danh mục:

Đường biên hiệu quả MarkowitzTầm quan trọng của phân bổ tài sản phần 2Phân tích Markowitz không được mở rộng với tập hợp lớn các tài sản riêng lẻ là vấn đề yêu cầu dữ liệu.Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng đối với tất cả tài sảnĐộ lệch chuẩn đối với tất cả tài sảnĐộ tương quan giữa mỗi cặp tài sản

Đường biên hiệu quả MarkowitzTầm quan trọng của phân bổ tài sản phần 2Giới thiệu website