by mehrlicht

Slides
16 slides

References_HQ.pdf

Published May 21, 2015 in Business & Management
Direct Link :

References_HQ.pdf... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

mehrlicht DESIGNED BY Atelier Art Gallery - Design & Print

R363lunk Ha olyan c351get keresett, aki a legjobb 341rat adja, a leghat351konyabb m351diaeszk366z366ket haszn341l-ja, teljesk366r037 marketingszolg341ltat341st ny372jt a legjobb min036s351gben 351s akivel nincsenek ha-t341rid036s 351s garanci341lis probl351m341i...326n megtal341lta!A 15 351ves multinacion341lis k366rnyezetben meg-szerzett tapasztalat, 351s megel351gedett Partne - reink minket igazolnak...

Akik m341r v341lasztottak þ Hoya Lens Hungary þ C ollatinus Print & Design þ M onogramma Rekl341m374gyn366ks351g þ P eter Benett The Agency þ Osztr341k Kultur341lis F 363rum þ Orsz341gos K 351pz036- 351s Iparm037v351szek T341rsas341ga þ Sz ellemk351p foly363irat þ Expo wer þ Optic W orld þ L uxottica Central Europe þ Optimed d .o.o., Szlov351nia þ Ho ya Lens Romania

Igen, egyedi arculatot adunk az 326n c351g351nek is Tev351kenys351gi k366r: þ marketing szaktan341csad341s þ ar culatok tervez351se, r351gi arculatok 341ttervez351se, kijav355t341sa þ k omplett gra035kai tervez351s, 351s nyomdai gy341rt341s þ 372j t erm351k bevezet351se eset351n koncepci363tervez351s, makettez351s þ pr int kommunik341ci363s anyagok tervez351se, t366bb nyelven þ m037v 351szeti kiadv341nyok, katal363gusok tervez351se þ egy edi display-ek 351s ki341ll355t341si standok tervez351se þ n yomdai gy341rt341s optimaliz341ci363, koordin341ci363 351s fel374gyelet þ k 366zponti gy341rt341s menedzsel351se, t366bb orsz341g le341nyv341llalatainak þ nagysz 351ri341s DM kamp341ny bonyol355t341sa post341z341ssal þ m351diaf el374letek 351rt351kes355t351se þ int ernet oldalak 351s mobilapplik341ci363s fel374letek tervez351se

OOPTIREX X 037036035034033032031030027026030026025024025023022026022021020027017024035 S STILERA Referenci341k log363- 351s arculattervez351s DELTA BUSINESS PARTNER Budapesti Ny341ri Fesztiv341l2010. j372nius-j372lius-augusztus MAGYAR L301TSZER311SZ SZ326VETS311G alap355tva 1970 XPRESS037037036035034037033037 032031030027 XPRESS037037 036035034037033037 032031030027 mehrlicht DESIGNED BY

Referenci341k weboldalak, mobilapplik341ci363k Saj341t 1 List view security setting + IXS 315Budapest, J363zsef A. u. 32. STR 125Budapest, J363zsef A. u. 32.Mari n351niBudapest, J363zsef A. u. 32.Lak341s + 20 C260 / Termoszt341t+ 20 C260 / +23 C260Bp. iroda351les355tveEl037t351rmozg341sVillanym351r037 16 kwh/h363 / Kamera BE KI BE BE N MGC TSZ N MGC TSZ N MGC TSZ N MGC TSZ saj341t 1 saj341t 1 saj341t 1 saj341t 1 saj341t 1 saj341t 1 F037OLDAL B þe E 301LL315T301S þeE S þe E M311NY þek EK ST AT þi I SZT þik IK A þSS EG þÍTSÉ 315TS311 GKI þLÉ L311 P þÉS 311S 334DV326Z þöl326L I 326NT A MYGUARD ADMINISZTR301CI323S FEL334LE þteTE N351v: Mertlik Ferenc Jogosults341g: admin Utols363 bel351p351s: 2014.03.16 15.30 Szolg341ltat341sok: aut363, lak341s, kamera Egyenleg: -32.000 Ft Rendez351si elv: utols363 esem351ny el037l REGISZTR301CI323 / BEL311P311S PRIV301T C311GES Bp. iroda351les355tve Iroda ajt363nyitvaEl037t351rmozg341sVillanym351r037 16 kwh/h363 / Kamera IXS 315 Budapest, J363zsef A. u. 32. STR 125 Budapest, J363zsef A. u. 32. Mari n351ni Budapest, J363zsef A. u. 32. Lak341s + 20 C260 / Termoszt341t+ 20 C260 / +23 C260 BMW 037 IXS 315 Sebess351g, c355m 80km/h, Budapest, J363zsef A. u. 32. Riaszt341s elindul341sra Parkol341sRiaszt341s tov341bb355t341s (N/MGC/TSZ) BE KI N MGC TSZ Budapest iroda bej341rat mehrlicht DESIGNED BY

Referenci341k m037v351szeti kiadv341nyok, foly363iratok V301ROSTOWN FALUVILLAGE FALUV301ROSVILLAGECITYFUCHS LEHEL FALUV301ROSV ILLAGECI TY m v351szeti foly363irat XX. 351vfolyam 2010/4 Polaroidok 226 P363k Istv341n fot363i Pacsai eml351kk351pek A beteg k351z 226 David Firth sorozata Orosz b341rka 226 Szokurov lmje EDIT T341nc lmfesz v341l P341l Adrienn 226 Kocsis 301gnes lmje Nemes Z. M341ri363 versei T363th Al355z fot363ter341pia m v351szeti foly363irat 2010_04_kiadvany_NYOMDA.indd 1 2010.12.16. 14:45:18 490 Ftwww.szellemkep.hu 037036035034033032037036035034033032031030027026037025032024023024022027 021026020017017016027020032r 031030030027026025024023023022031021024f013nr023030032027t037b030n007006020007032031021006037005r017033022026r parazs.indd 1 2009.11.03. 16:11:27 For further information and requests for the private views please contact: Email: monika.zadori@ateliersgallery.com or visit our website: www.ateliersgallery.comFirst time in LondonExhibition & Art fair Atelier art gallery Art pottery Painting SculpturePhotographyPressReleasewww.ateliersgallery.com Big London Tour - Atelier Art Gallery makes a debut in London 3 037036035034033032 3 031030033035027 033026025024023024027024022021032 12 035030027024032027032 150 032033036033034027033020 035030027017022030016032FIRST TIME IN TOWN 037 FIRST TIME IN THE WORLDre newly established Atelier Art Gallery presents a stunning exhibition series and art fair with the works of 12 established Hungarian artists. reir works can be found in private and public collections all over the world, but this is the frst time their works can be seen in one exhibition. re exhibition will appear in three di013erent galleries in London, each time providing for a new atmosphere. re collection includes paintings, photographs, sculptures, pottery and carved wooden fgures, and the exhibited artworks o013er a wide-ranging experience not only of Hungarian art, but also of the secrets of human existence, with an emphasis on their timeless quality. 25 September - 20 October 2012 Atelier art gallery www.ateliersgallery.comCOLLECTABLE ARTWORKS CERAMIC | PAINTING | SCULPTURE Atelier Art Gallery Ltd. | Mobile: +44 (0)7447 308 788 | E-mail: monika.zadori@ateliersgallery.com ; 037Art pottery 036 Curiosity 036 Painting Photography 036 Sculpturewww.ateliersgallery.com Atelier art gallery mehrlicht DESIGNED BY

Referenci341k k366nyvek, t366rdel351si munk341k mehrlicht DESIGNED BY AKI AD AZ NYER! 037 A BNI T326RT311NETE 18 Ezek a tapasztalatok nekem is fontos tanuls341gul szolg341ltak. Az, hogy l341ttam, a nagyszer037 terv374nk milyen gyorsan felh355gulhat vagy veszhet a semmibe, r341351bresztett arra, hogy ez egy olyan kih355v341s, amivel meg kell birk363znunk. M341r rendelkez 351sre is 341llt az eszk366z 226 a k351pz351si programunk form341j341ban. Sz341momra a k351pz351s m341r a kezdetekt036l fogva fontos r351sze volt a BNI-nak. A l351tez351s374nk oka az, hogy seg355ts374nk egym341snak 374zleti aj341n-l341sokat szerezni, illetve hogy bemutassuk egym341snak a term351keinket 351s a szolg341ltat341sainkat. Sz341mos 374zletembernek, k374l366n366sen a kisv341llalko-z341sokkal rendelkez036knek, elk351pzel351s 374k sincs a hat351kony networking- r036l. M341sok tal341n ismerik a f036 elveket, de nincs el351g tapasztalatuk ezek megval363s355t341s341ra. A BNI seg355t a tagoknak 035 nom355tani az el036ad363i k351szs351- g374ket 351s a marketingszeml351let374ket. Sz341mos v341llalkoz341s annyira kicsi, hogy nincs saj341t marketingr351szleg374k, 355gy sz341mukra a csoportunk a marketing egyetlen el351rhet036, hat351kony form341ja. A BNI null341r363l t366rt351n036 fel351p355t351sekor azt 351reztem, hogy a k351p- z351snek ez a r351sze a tal341lkoz363k napirendj351b036l k366vetkez036en teljesen ter- m351szetes m363don zajlik majd. Amennyiben a tagoknak min-den egyes tal341lkoz363n ki kel-lene 341llniuk 351s besz351det kellene mondaniuk, fokozatosan sza-baduln341nak meg a l341mpal341-zukt363l 351s egyre magabiztosabb el036ad363kk341 v341ln341nak. Hatvan m341sodpercre korl341toztuk 036ket, ez351rt alaposan 341t kellett gon-dolniuk, hogy mit fontos min-denk351pp elmondani a v341llal-koz341sukr363l, 351s ezzel szemben mi az, ami nem annyira 351rde-kes vagy nem annyira fontos. A tags341gi csomag r351szek351nt tov341bbi k351pz351seket ny372jtunk ezekben a t351mak366r366kben. A vezet036ink k351pz351s351t is fontosnak 351rezt374k. Kezdetben csoportr363l csoportra haladtunk ezzel. Volt egy k351pz351s az alakul363 csoport r351sz351re, ami seg355tette a csoport szervez036it a m037k366d036k351pess351ghez sz374ks351ges tagl351tsz341m el351r351s351ben. 311s volt egy m341sik k351pz351s a csoportvezet036knek, amely seg355tette a tiszts351gvisel036ket a csoportjaik hat351kony vezet351s351ben. Ahogy terjeszkedt374nk D351l-Kaliforni341ban, sz374ks351gesnek tal341ltuk r351gi363k l351trehoz341s341t, ez351rt r351gi363igazgat363kat szerz036dtett374nk 351s k351pezt374nk, akik a csoportok 351s a k366zponti iroda k366z366tti koordin341ci363t v351gezt351k. 204A heti tal341lkoz363kon a r366- vid heti bemutatkoz341sok k351t olyan dologra k351ny-szer355tettek, amelyeket el037tte sohasem csin341l-tam: hogy ki351rt351keljem a saj341t v341llalkoz341somat 351s besz351ljek err037l m341sok el037tt.224 Linda Macedonio 374gyvezet037 igazgat363, BNI Rhode Island 351s Cape Cod AkiAdAzNyer_HU_2014_NYOMDA.indd 18 2014.10.07. 12:15:19 JUTAL311K N311LK334L GAZDAGON 18 226 Az ad363tan341csad363 szakma alapb363l a bizalomra 351p374l 226 kezd a magyar341zatba Kal341n Ter351z, majd 355gy folytatja. 226 A gazdas341gi v341l-s341g kirobban341sa ut341n pedig m351g ink341bb jellemz037 lett, hogy 372j 374gyfelekhez csak kapcsolatok 351s aj341nl341sok r351v351n lehetett eljutni. Viszont a v341ls341g nemcsak r341nk, de partnereinkre is kedvez037tle-n374l hatott, hiszen t366bb, vel374nk egy374ttm036k366d037 v341llalkoz341s is fel-sz341mol341s al341 ker374lt. Sz374ks351gess351 v341lt h341t, hogy 374gyf351lk366r374nket kib037v355ts374k, vagy legal341bbis a kor341bbi szintre hozzuk. B341r a k366zgazd341szok 2012-re azt j363solt341k, hogy b372cs372t int- het374nk a recesszi363nak, a 2010-2011- es esztend037ben j363l l341tszott, hogy messze m351g a konjunkt372ra. 226 Ekkor, 2011 037sz351n a fenti okok miatt d366nt366ttem 372gy, hogy 351n is a BNI tagjai k366z351 akarok tartoz-ni. Szakmailag nem voltak k351ts351geim, 351s az sem okozott probl351-m341t, hogy ismer037si k366rben, sz036kebb t341rsas341g el037tt megsz363laljak. A klasszikus el037ad341s, k374l366n366sen 372j arcok el037tt azonban pr363b341ra tett. A csoportbeli h351tr037l h351tre t366rt351n037 bemutatkoz341s 351s tagt341r- saim hasonl363 204egypercesei224 viszont komoly doppingot adtak az 366nbizalmamnak, ami-nek h341la, ma m341r gond n351lk374l tudok prezen-t341ci363t tartani ak341r nagy nyilv341noss341g el037tt is. Bizony341ra a magabiztosabb fell351p351s is seg355tett abban, hogy a m341r megl351v037k mell351 lassank351nt egyre t366bb 374gyfelet szerezt374nk, de 351n ezt sz355vesebben 355rom a szervezeten bel374l alap035 loz363035 ak351nt kezelt bizalom sz341m- l341j341ra. A tagok k366z366tti gentleman222222s agree-ment-re 351p374l037 kapcsolat alapj341n csak olyan 374gyf351llel 374lhet374nk t341rgyal363asztalhoz, aki megb355zhat363, t366bbsz366r366sen kipr363b341lt, 351s aki a sz341munkra megfelel037 partner lehet. Ez sz341mottev037en ler366vid355ti az 374gy- f351lszerz351s id037tartam341t 351s cs366kkenti a kock341-zatot. Nem kell felesleges k366r366ket futni, itt szinte biztosra mehet374nk, ha aj341nl341s 372tj341n j366n az 374gyf351l. A mi eset374nkben is el037bb a sz351lesebb k366r036 klient372r341n, majd a bev351teli oldalon jelentkezett a pozit355v v341ltoz341s. 204204...el037bb a sz351lesebb k366r036 klient372r341n, majd a bev351-teli oldalon jelentkezett a pozit355v v341ltoz341s.224 204Akkor, amikor az 374gy- f351lszerz351snek ma m351g mindig elterjedt m363dja a korl341tozott hat351konys341-g372 hidegh355v341s, nagyon er037sen hiszem, hogy az 374zleti kapcsolatok 351p355t351-s351nek e form341ja m341r egy 372j dimenzi363t nyit meg.224 jutal351k n351lk374l_NYOMDA.indd 18 2014.10.20. 11:51:20 37IR301NY KELET!19880371990N037036035034033 032036035 031030033031, 027034036035 037 026033025-033037024 023037022021031 020017016031016 020023 036034033r034017024034- r021023f013r022037 n037033. A csoportok 351s a tagok sz341ma folyamatosan n037tt: egyre gyorsul363 374temben jelentek meg a t351rk351p374nk366n az 372j r351gi363k 351s 341llamok. A BNI robbant341sra k351sz374lt. 326r366mmel tapasztaltam, hogy a BNI tov341bbra is fel374lm372lta leg- mer351szebb 341lmaimat is, de sok esetben olyan volt, mint egy rakonc341t-lan kamasz a csal341dban, kisaj341t355totta a 036 gyelmemet 351s felem351sztette az 366sszes szabadid037met. Munk341ba temetve tal341ltam magam. Majd belefulladtam a munk341ba, 351s ez 226 m351g ha 351lveztem is, amit csin341lok 226 egyre t366bb 341ldozatot k366vetelt t037lem. 1988 v351g351n vagy 1989 elej351n v351gre megvil341gosodtam 351s r341j366ttem, hogy nem folytathatom a tan341csad363i 351s a BNI-beli tev351kenys351gemet egyszerre. Nagy v341ltoz341sok voltak k351sz374l037ben. 332J R311GI323KAz egyik legelb035v366l037bb dolog sz341momra, hogy l341tom, ahogy a BNI n366vekszik 351s terjeszkedik, mind a t351rk351pen, mind a napt341rban elfoglalt idej351t tekintve, 351s ahogy a megl351v037 r351gi363kt363l t341vol 372jabb r351gi363k j366nnek l351tre. Az 1990-es orsz341gos robban341sszer035 terjeszked351s374nkr037l van most sz363 226 b341r nem ez volt az els037 351s bizony341ra nem is az utols363. Mobil t341rsadalomban 351l374nk. Gyakran el037fordul, hogy az emberek el037sz366r egy olyan BNI csoportba l341togatnak el, ami messze van az ott-honukt363l. Hat341ssal vannak r341juk a l341tottak. Vagy esetleg csatlakoznak a BNI-hoz az egyik r351gi363ban, azt341n 341tk366lt366znek egy m341sik r351gi363ba vagy FEJEZET AkiAdAzNyer_HU_2014_NYOMDA.indd 37 2014.10.07. 12:15:21 35 A VET311S 311S AZ ARAT301S IDEJE 037036035034033032034031030037027026026037036035034033032031036032031036037030036037027037033026031036025024034023034K366nny037 lenne azt gondolni, hogy a BNI kip341rn341zza a tagok 351let351t. El351g csak tagg341 v341lni 351s a siker akarva-akarat- lanul mell351nk szeg036dik. Ezt a k351tdimenzi363s vil341gk351pet Iszak Adrienn, a Villa Spirit 311leter036 K366zpont tulajdonos341nak t366rt351-nete 341rnyalja, aki 226 saj341t bevall341sa szerint kezd036k351nt 226 kap-csolati h341l363ja ki351p355t351se miatt l341togatott el a szervezetbe. Miut341n pedig az ingyenes oktat341son 351s a szem351lyes tal341lko-z363kon megtapasztalt c351gvezet351si metodik341kba is bepillant341st nyerhetett, r341j366tt, mi mindennel lett m351g gazdagabb. jutal351k n351lk374l_NYOMDA.indd 35 2014.10.20. 11:51:25 I Aki ad, az nyer256A BNI256 t366rt351neteIvan R. Misner, Ph.D.Jeff MorrisEl037sz363: Norm Dominguez CEO, BNI Avidor Andr341s nemzeti igazgat363, BNI Magyarorsz341g 351s BNI Szlov341kia AkiAdAzNyer_HU_2014_NYOMDA.indd I 2014.10.07. 12:15:13 037036035034033032031037030034032027026031025031024037023033026031022021030035023037031025031020017032016035030r031f021013026017020037036035034033032031030030027035026034025035026035024023022035021020017020026032016026035r025021020022f 037n031t037b007031006005004031006n031003002001201215217031 220235005001240240031001001005220255003002001007031 022006200002006235202n203200235003 f204205037016206023031030206016023207016 r037013034037r033030037013017nt033030035032033030b033020020035026035r025030017b033007027035031030006n031005004003017021033032035026020035031034016031n025035002026001021033030026003033002033007035034201030025002215f035 037217033021003035034017n035026020003035025021035003004032033034027035t033b220035031b220035007235r005031b220016006030035034025002235007003035030031021020035240020030031003025035002026001021033030026003215f jutal351k n351lk374l_NYOMDA.indd 1 2014.10.20. 11:51:10 037036035034037033032035031030027035031036035026025024023022021020035035 017016030024rr035024023024030017f026025024032035 035 013031n025031023016023t036bn016026 007006005037004003002035001003004002004 035 201037215217037201220001 007006005037004003002035001003004002004035201037215217037201220001037036035034033032031030027026025034024023035022035032021020022032030017035016rf033032025035026022013n017030f022032t013b032t017035022r035033f007006f032035t005033026004033034035035 007025ff025003027020030017035034022024002017003024027033034020001035003027004033005t032033f035034005033026033020t017032035201030r030032032035022r030034035032022024215022025034022026023035022026025026035013027030217034023035017r033027005033r033032032033034035033024002007003017032035032003007030024022032032003026035215021032022ft026007033034032033017033034220235 037036035034033032031030034027026025024034023035032033022033022034021020035017034016020027022026016022034026034r031020f020013022022n013031026t034b031t033013030031007027033016034 034 026035034b031t033013030031033034006020032022005004 037003026034020032024026027034002033031035n032032001022017022034026016026013031035034026016b034026034032033025201020002002034n013026022034026215201026034026034032033025201020002002034 034 tb027030031007025033022034027024217201022201026034007031034026016b006033032034027b027r031033027033016034025026013026027rbn032b031034f013020002032007tnb215005004037036035034030013023032022034t017016220031016033013033016033022034026034027033022235020013016b027025034031035033013006033035033022034240007016033035022033034032033004034037255200034r007025027033016034006026025024020016034026035034007013022007016033031001022030201033034027033016033t034f033215b025034255202034013220022b027020031034 034 t026013016033022b027025033031033t034007013022007016033031001022030t034006026027005004037203033025240033032033032030034016020tt220027b016nrb017006026032034026016n013034 034 026034006033013031033027024022n013031026b027016034b031034031022013026022007025b026b034 034 f026013022027033013013007034022033021033022030016005004037204033032007013034021217031035034007006034023035032033022b034 034 022026f026031035022026032026022n006026032005004 037235240217220255035037001217255200202035203035204037002220202035013205001240002037035203035206207255004240001201035007205215202207206 037235240217220255035037001217255200202035203035204037002220202035013205001240002037035203035206207255004240001201035007205215202207206037205n013021020032034215020032025020035035034026034006b032n025020027034033032030013033201220022n031020215034026035034033t002033013b034016026fr031020032026022020016020027034t217032b016206004034 037203020031022034tn013034026035022034b031034022220215020t034021020025024034033025024034027007006201033025024002030032034tb016007027022034032033031035034023035032033022b034016026fr031020032026022206004 037036034t020215033032032034026tb034026034207210005034031035n035026215002026034006b031035005004210035211212212027035213035206214 037036035034033035036032031032033030034027035026025032026036035034027024033036023022022034033035 021 036032031032033034020017034016017r032f035034013035r024nt020026b034007n006032fr032026034 025005r005n034020017005026t020026034036004017004033034020034026032003023017034 035025002036t032026034035033034026004013032036032025023033031032030034001032r002025023033031032030034027201026021036020003032r006021027032nf020031f024033031020034023033034215f032031032027f023033031032034036023022032033034016017r032f032027t032031032036t032026b034217005n006034026032027034027024033f220r034013024031 021 024036034020034027032n005r025024033f030034003020026032027034020034033020024f034036032017016036t032034013032033017035036034020034025005rn005036034035031024026006235f024033024fb034240020026201r026020036030034013024r021f005017f020f026020036030034033034003020034026035026255033034032r023n034022023026017f002036032030034003024f034020034036020022255033005r020f035034f002036023016036032f034001005031n020f024036b034037034f201025020f005033034036020022255033005r020f023022235f023033003032017030034020017034016017r032f035034026032f200005031036035026n021003032017034022032025035n034027024031034220034022024031034023013032034202020n006020031005031033017024n005026034035033034032n006034203034001032r001005n024033030034020017034204037036035034020025030034020017034026006032031205206207034210r005017220210024020034f024031033201rfb034 037027035036005031034036035025032031016rf030034003005n006034032tt032026034020034036004026006013t032026034 003201033017005026036035r032026255034034035026f032031203020r020026006034027032033023r035034027020025034032r034020034026032f200005031036035026nn032r034013020r220034f020r024r036005017024033024f030034020017f034003035f021f032027034032n006034031023027034201026020r027020033034005r013020033027024026006034036004017031032027211 021 036004025002032034r032033017032036b034037034204212017016031036032034004f013032026034024031026006020r020f020207034020025025035n031020034027024031034t032033f033032rr032031034013005rf030034020034204036035033034027020n006020031034013024rr020r036005017024033f020026034003201033017005026036035r032026255034024031026006020r020f020207034032003 021 003032017034036023022032033f034022032025035n034026032027034f211026f034f203r034013005026017220034020rf032031021026020f235013024026020036b034202201026036020034036004017t032026034020017f024026034036035025032031016rf030034026032027034001032rf023fr032026016r034036004026026006211034033035036032031f004031f023026032f032036032f034235031026035b034213022022034020026026006035031020034026032027030034027035026f034020027032026026006035031032034020034033035036032031f034032r023031026035b034037034033035036032031034027032rr023034201n006020026035033034031035f036024026034020025026020036034031032255032022f036004026006013032f034023033034020034027020n020033r020f005036034035n020021017024026034220r034255033020036034r032026f031002r034r024f033017020026020036b034214002003002033032035026036034025035255033023031032f023031032034r032n006032026034027005026025013020030034026032027255033020036034020034003020022022006034032026025031002r034t032033017023rf032036034026006235rf020026030034025032034020017f034033032027034033017023n006032rrf023036034027032n005033017f020026035030034027035r006032026034013005rf034255033016nn032025f026032036030034f020026024255033f020r020026026020036034r032026026035034023033034027035 021 r006032026034013005rf034035026026032026034032r035026025201r026035b034216036030034027035026025020026026006035020026034013024rr020rf024036030034003005n006034035025002026036023026f034f023f005013024017f020036030034032r031005026 021 f005ff020036030034027020025034203031020036032017025f032036034013020r020027035fb034221020r020027035f030034020027035t032026034003035ff032036b034 212017032027023r006034033017032031035026f034032026n032027034032n006034003032n006027024033017220034 032033032f023t032026034027035026025035n034005tt020026034023031025032036032r034020034255033203255033031020034013032017032f002034203f030034027035026f034020017030034027035r006032026034036023022032036032f034022005033017f005r034036035034020034r032n027020n020033020tt034022005026f005026034024rr013020034020034001020255032t005005036034005r025020r024031020b034202032031f034020017034203f034027035026025032026034r023022023033032034215034027023n034020017034032r003035t024017005ff034035033034215034f020026235fb034213033034235n006034f020026235f030034235n006034020025034022023r025024f034027035026025032026034032tt032026034020034036004026006013t032026034033017032031032022r002034f004031f023026032fb034216033017035026f023026030034003035f032r032033032026030034027035026025032026001023r032034027020026235031034026023r036016rb034 211205026016020031034203017027b016026212 202215207255215216002 005200255202202215207255215216002222020036005033034202220026035036020217201031n025001013017034031035033013016033031035022030 035037rf032031034223220t032031f030034222035ff032031034240020027024033030034034 222r020033036220026023034 217035031255033201034224031023026030034034 225033035036220033021226020n006034227020f020r035026030034230032027024026034231032003032r030034 232032006032031034037ff035r020030034025031b034217005rr220034230220031020030034034217005031013024f003034222020r024017033030034217005031013024f003034240035t005031030034034224033017020036034037025031035032026026030034233234n032031034224033f013024026030034034227020r024026034240032031023017030034227032031f013023rr032033006034232024t005031030034034227026035031033255003034236r035013023031030034227005f013024033017034202024031f020030034034227031035033f020034232024t005031030034227201031255017034231020005033030034034231020026n027024031034237033201017033020026026020030034202024f023034232024t005031030034034226201026034202220026035036020030034236031n005013024026006035034240020027024033030034034025031b034241005017025032031036020034232024t005031030034034223020026020021236031t024026034240032005025220031020030034223020026020034240020027024033030034212032t032033f006023026034217201026005031030034212017020t020025005033034237005rf024026030034240024031026006035036034241024r037013035025005031034037026025031024033034027033022235020013016b027025034031035026016007013022030034034026034205213214034203026025024026013020013031035n025034034007031034205213214034216035032020006n016b026034034b025026035025026022017201026214032031r035026n034233220017033032001217201031n025001013017034016020tt220027b016nrb017031034022026027nr031026215017034r001t035033022033031034033025024033022033tb034215020r033027031

Intelligence in machine-to-machine communication TELEMETRY, DATA COMMUNICATION SOLUTIONS Our modem, router and data concentrator solutions can be o037ered for industrial and maintenance tasks, espe - cially for professional usage. These products are mainly recommended to system intergators and every profes- sional member of the areas of Telemetry, Monitoring, Metering and Security. Industrial automation Home & O037ce security surveillance system Smart Metering (Smart Grid) and AMI tasks Home Automation and Intelligent Home tasks Camera live image/video streaming tasks Internet sharing VPN network and various network support Connecting remote and local networks ISP backup Intelligence in machine-to-machine communication ujszorolap.indd 3 2014.01.30. 12:00:53 Referenci341k katal363gusok, sz363r363lapok 037036035034033032035031030035027026025024023022023021020021030017031016025021022rf013rnrf013t b007006021022005035027025022b016027031021004006022003004020002 013013001r022016201021215035025020217022220035030035023022016002022t002 037037037036035034033032036035031 037036035034033032035031030035027026025024023022023021020021030017031016025021022rf013rnrf013t REP334LJ326N INGYEN 332J SZEM334VEG311BEN! Tov341bbi r351szletek: HOYA.HU 351s MALEV.HUAkci363 id037tartama: 2010. november 1 226 2011. janu341r 31. 311RDEKL037DJ326N A GY037RV301RI OPTIK301BAN! S301RV301R, R301K323CZI 332T 9. Minden p341r Hoyalux iD multifok341lis lencs351hez aj341nd351k MAL311V rep374l036jegy! hoya_malev_op2.pdf 1 2010.11.08. 14:56:02 17.500 Ft 351rt351k037 aj341nd351kutalv341ny, amely bev341lthat363 a MEDIA MARKT 374zle- tekben b341rmilyen term351kre. Olasz design, olasz min036s351g! K341v351zzon otthon 372gy, mintha egy olasz k341v351z363ban lenne! Az EP 850 Lavazza kapszul341s k341v351g351p eleg341ns, prak - tikus, k366nnyen kezelhet036, 351s pillanatok alatt val363di, kr351 - mes olasz espressot k351sz355thet vele! Minden kapszul341ban 6,5 gramm 036r366lt Lavazza k341v351 tal341lhat363 aromaz341r363 csoma - gol341sban. T366k351letes megold341s ak341r otthon341ba, ak341r 374zle - t351be! A kifejlesztett tejhabos355t363nak k366sz366nhet036en kr351mes cappuccino elk351sz355t351s351re is haszn341lhat363, melyet a gazdag 355zvil341g372 espresso point kapszul341kb363l 341ll355that el036. Ez a k374l366nleges, kapszul341s LAVAZZA k341v351f036z036 200 pont351rt most az 326n 374zlet351nek/otthon341nak is d355sze lehet! Gy037jtse piros sz355n037 , n351gyzet alak372 pontjait ebben a pontgy037jt036 f374zetben 351rt351kes aj341nd351kok351rt!Gy037jtse tov341bb pontjait! Ha megtelt a pontgy037jt036 f374zete, a Hoyaneten rendelhet mag341nak 372jat. A felhaszn341lt k351pek illusztr341ci363k! 037036035036034033032031033030036034027026025031034024030031023022021020 Slovenien_catalogue2014.indb 1 2013.11.21. 15:30:52 mehrlicht DESIGNED BY Sportbrillen f374r jede Sportarten, mit und ohne Korrektion. www.sportoptikwien.at www.sportoptikwien.at Die Sport- bzw. Sonnenbrillen k366nnen durch 2 Methoden mit Korrektionsgl344sern verglasbar werden: Direkt Verglasung Die perfekte Verglasung f374r stark gebogene Sportbrillen Perfektes, breitestes Sehfeld Maximaler Sehkomfort und beste Sehsch344rfe Produziert durch eine individuelle Herstellungstechnologie Clip-in Kosteng374nstige optische Verglasung der Sportbrillen Engeres Sehfeld Mit einem Griff in die Brille 204clippen224 1070 Wien, Lerchenfelder Stra337e 135-137. (U6 Thaliastra337e) 326ffnungszeiten: Montag - Freitag 1030 - 1830Samstag 1000 - 1300tel: +43 (0) 1 522 30 65 e-mail: info@sportoptikwien.at jetzt 5% Rabatt 1070 Wien, Lerchenfelder Stra337e 135-137. tel: +43 (0) 1 522 30 65 e-mail: sportoptikwien@gmail.com www.sportoptikwien.at uzletkartya.indd 1 2014.10.21. 15:48:57

Referenci341k katal363gusok, sz363r363lapok 037036035034036033032031030036027026025 036024023033022021023026020023031034036023 017020017016017031r017026f013ntb007006nt036024023033022021023026020023031034036023tt 017020017016017031r017026017032031017013t013005031004020017003017 037036035034033 032034031030027026025024023026022021020026032017030026033034016017rf013ntb007006n005004033003002b004001201215217220235003240004255200 201005006033 202202203203033204007021007205235206207037036035034033032033031030034027026037036035034036033032031030034035027026031025024031023024031 022021020024017031016016rf013ntb023013 037036035034036033032031007035006034005031004034003024031002013024031022001037201031022021020024017031016016rf023002t215215013 034001033002200240n205033n210211007002006007002201002212033 213203214213216033201005221222004033214216033223033221224003n222004033225203216033 207034001033005006033220226033210002006002227033037t226002007n003007033230023033214216202203033030037037231033004001201215217220235003240004255006033217t003002007200t001n200216033 034001033002200240n205033007t217005227227n033006255004001235007n006211235033255006210200235211210221232003033002001033215001235007227003206 Sz351less341v372 k366rzeth341l363zati fejleszt351sek 037036035034033032031034033030027026036025037024023037032027026036022027030021020017033030027026036022027030021016032rf013n031034tb007027026 022027030021016032006037005030037027026022027030024n013n021027026036004007n031n003027036021027030024f017030f031n021002n032 - - - - 037036035035034035033 034037032031030036 Pannon Optikai H341l363zatfejleszt037 Kft. 037036035034035033032036031030027035036026025024036023022 021035031020023017027016 HOYA r036036035f026030027027 f 017022013036035025035034027027 021035031020023017027n 037036035034033032031030 027030026034035025035024031031 023025022 021020017030024035 016r030034031022 Szakmai publik341ci363ink, fejleszt351seink mehrlicht DESIGNED BY Hel037sz355n : B311CS I037036035034033032031 R033030033027026 S025024023023031 R035027032033022022032027025035 V033035027027032 H023021035031C315M: Ungargasse 60, B351cs 1030, Ausztria UTAZ301S: egy351nileg SZ301LL301S: 2014. november 30. / 1 351jszaka Rendezv351ny374nk 351jszak341j341n a r351sztvev037knek t351r355t351smentes sz341ll341st biztos355tunk az Imperial Riding School Renaissance Hotelben, k351t341gyas elhelyez351ssel. Amennyiben 326n a rendezv351ny374nket megel037z037, vagy azt k366vet037 351jszak341t is B351csben szeretn351 t366lteni, a hotelben kedvezm351nyes 341ron tudunk szob341t biztos355tani. K351rj374k, ezen ig351ny351t k374l366n jelezze fel351nk. 023 031 035027 035 035 035 031 031 S A k t 351r 355t 351sment es sz341ll341st 025 035 V V 033035027027032 H 023021035031 2014 D315J301TAD323 G301LA VIP megh355v363.indd 4 2014.10.20. 17:13:15 megh355v363.indd 5 2014.10.20. 17:13:16 megh355v363.indd 10 2014.10.20. 17:13:38 A CS301SZ301RI V301ROS FELFEDEZ311SE 037 AZ IMPERIAL B311CS TITKAINAK NYOM301BANEzen a s351t341n a r351gi id037k var341zs341val ismerkedhetnek meg a r351sztvev037k; felfedezhetik B351cs azon titokza-tos r351szeit, ahol annak idej351n Ferenc J363zsef 351s az arisztokrat341k 351ltek, illetve vend351geiket fogadt341k. A s351ta sor341n a k366vetkez037 l341tnival363kat tekintj374k meg: Cs341sz341ri palota (Hofburg), melynek a termei 351s lakoszt341lyai m351g ma is 037rzik a r351gm372lt id037k hangulat341t Cs341sz341ri lakoszt341lyok 351s a Sisi M372zeum Cs341sz341ri Lovasiskola 351s annak k366rny351ke, va-lamint a belv341ros azon h355res l341tv341nyoss341gai, amelyek a cs341sz341ri korral f374ggnek 366sszeA T332RA K334L326NLEGES PONTJA: A program sor341n egy klasz-szikus k341v351 351s s374tem351nyk363stol363ra is sor ker374l B351cs egyik legpatin341sabb k341v351h341z341ban, az Imperial Hofburg Cafe-ban! R351szv351teli d355j: 70 Euro / f037, mely tartalmazza a k366vetkez037ket: bel351p037k, magyarul besz351l037 idegenvezet037, transzfer a program alatt busszal, k341v351 351s s374tem351nyk363stol363 a Hofburg Cafe-ban. Fakultat355v Programok 2014 D315J301TAD323 G301LA VIP megh355v363.indd 11 2014.10.20. 17:13:45

Referenci341k katal363gusok, sz363r363lapok mehrlicht DESIGNED BY 2 GARANCIA JELLE M Z037K S 326T311TED311SI ADATOK I LLESZT311SOpticWorld Multifocal PREMIUM 14mm/11mm A TISZT301N L301T301S SZAK311RT037JE M ULTI FOCAL PREMIUMO pticWorld Multifocal Megszok341si garancia: 1 h363nap megszok341si garancia. Amennyiben a v341s341rl363 nincs meg- el351gedve OpticWorld Multifocal Premium vagy OpticWorld Multifocal Plus lencs351j351vel, a gy341rt363 kicser351li az eredetivel megegyez037 min037s351g036 351s korrekci363s 351rt351k036 lencs351kre. A csere t366rt351nhet 2 p341r egyf363kusz372 lencs351re, a k366zeli 351s t341voli korrekci363ban, vagy 1 p341r bifok341lis lencs351re. HMC ++ r351teggarancia: 1 351v garancia a HMC ++ fel374letke - zel351ssel ell341tott szem374veglencs351k min037s351g351nek biztos355t341s341ra. Amen y- nyiben rendeltet351sszer036 haszn341lat mellett a fel374letkezel351s 341llapota a ga-ranci341lis id037n bel374l kifog341solhat363v341 v341lik, akkor a gy341rt363 kicser351li a lencs351t az eredetivel megegyez037 korrekci363s 351rt351kben. FreeForm technol363gia alapj341n k351sz374l037 pr351mium kateg363ri341j372 progressz355v lencse Add355ci363 n366veked351se eset351n is k366nny036 megszok341s Sz351les k366ztes l341t363mez037 Csatornahossz: 14mm/11mm Minim341lis illeszt351si magass341g: az illeszt351si pont 351s a keret fels037 pereme k366z366tt: OpticWorld Multifocal Premium 14mm/11mm 10 mm az illeszt351si pont 351s a keret als363 pereme k366z366tt: OpticWorld Multifocal Premium 14mm 18mmOpticWorld Multifocal Premium 11mm 14mm 037036035034033032031030034035027026025034024035023022021020031022035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035037036036035034033 017016021030021026r030034f035013030031021030n035035035035035035035035035035035035035035035035035035032031030034031035035027026025027024023 035 035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035035 022021020030017016035r026fr024023* Az adatok antireflex r351teges lencs351kre vonatkoznak, 23260C-os 341tlag h037m351rs351kleten m351rve.035 OpticWorld Multifocal PREMIUM 14mm OpticWorld Multifocal PREMIUM 11mm 3 OPTICW O RLD MULTIFO CAL PR EM IU M 1.67 OPTICW O RLD MULTIFO CAL PR EM IU M 1.60 OPTICW O RLD MULTIFO CAL PR EM IU M 1.50 K323D HI/H2 PX1/PX2 I16/I17 GARANCIA1 351v garancia HMC++ fel374letkezel351sre 1 h363nap megszok341si garancia 1 351v garancia HMC++ fel374letkezel351sre 1 h363nap megszok341si garancia 1 351v garancia HMC++ fel374letkezel351sre 1 h363nap megszok341si garanciaSZ301LL315T301SI ID037 7 munkanap7 munkanap7 munkanap HM C ++ 49 990 Ft 42 900 Ft 32 990 Ft K323D barna/sz374rke Photo f351nyres366t351ted036 fel341r S z355nez351s E gyedi gy341rt341si opci363kOpticWorld Multifocal PREMIUM 14mm/11mm jegyek.indd 3 2014.06.06. 19:02:48 jegyek.indd 2 2014.06.06. 19:02:46 jegyek.indd 1 2014.06.06. 19:02:44 037036035034033032031030027026026026Tov341bbi inform341ci363: www.elveszett-meglett.hu valamint a Facebook ElveszettMeglett oldal341n Az okosmatric341kat keresse viszontelad363inkn341l: Re341l 351lelmiszer 374zletekben, Playersroom 374zletekben, Inmedio 351s RELAY 372js341gos standokon. 025024023022021020017021016016rf021027023021016016 ... ha elhagyod 351s nem kapod visszaOkosmatrica, mindenre ami fontos! A MAXXEE SZEM334VEGLENCS311K EL037NYEI: ISO szabv341ny szerint min037s355tett, CE tan372s355tv341nnyal rendelkez037 term351kek Hoya 341ltal bevizsg341lt megb355zhat363 fel374letkezel351s 1 napos sz341ll355t341s 323ri341si budapesti rakt341rk351szlet: k366zel 100.000 db Maxxee rakt341ri lencse Sz351les gy341rt341si tartom341ny: 3.00 cyl-ig rendelhet037 maxxee kupon.indd 2 2014.09.18. 16:52:42 Ez a kupon 1 p341r Maxxee SPH 1.50 Hard Multi Coat szem374veg- lencse ingyenes megrendel351s351re jogos355tja fel bev341lt363j341t. A term351k k363dja: 5SM Tartom341ny: 37070: +3.00-6.00 37065: +6.00+0.25 cyl. 3.00 Bev341lt341si hat341rid037: 2014. okt363ber 31. Bev341lt341s menete: Rendelje meg a szem374veglencs351t, majd juttassa vissza Vev037szolg341latunkra a kupont a lencse sz341ll355t363level351vel egy374tt, 351s mi j363v341355rjuk 326nnek a lencse 351rt351k351t.AJ301ND311K maxxee kupon.indd 1 2014.09.18. 16:52:41 A TISZT301N L301T301S SZAK311RT037JE Szem374veglencs351k katal363gusa 2014-2015 037 037037 037 037037 037 037036035036034033032031033030037027026025024023022021020017016016 035rf017022020021016013fr024fnt016b007006005004022007b020r003016002f022f024023017r016016 r023001001020022020017016b007025201007006020023017b025020016007006037 030 215217034031217030 035rf017022020021016013fr024fn016006005020025006005026024016220006235024f240235r 255200200016200200200016013235025023017r007025r007b027020017202203202016204205031206 036035035037035035035037034033032031030027037026032027026025024037 023027022030021020017037034022027016022rf037 013n020032013nt016037b013033016022007207202210211202016204205031206016006035005004003037002025025001013037025026027013020020013013026007020013037 037 201215032217220b013022235022032033n217 212202210207200202016204205031206016036036037032026013n020013037027022032027033n026025037025026013n021020027037240t027026025037031255200027022032027022016022202037203035006204205035036205035006205037206037203035006204205035207205036006205037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037002037210t027026025013n022t021017n022027037022037211027027212202220220213213213205013027022030021020017213033032025013205211001220212033213020032027033033021013037211033030021022212033030037026032211020027200037020021205 D25012K D28132CFelvett teljes355tm351ny: 650W 334resj341rati fordulatsz341m: 0-1550 /perc 334t351ssz341m: 0-4150 /p 334t037energia (EPTA 05/2009): 1.8 J F372r341steljes355tm351ny [fa/f351m/beton]: 30/13/22 mm [f372r363koron341val]: 50 mm T366meg: 2.5 kgBrutt363 fogy. 341r: Brutt363 fogy. 341r:Felvett teljes355tm351ny: 1200W 334resj341rati fordulatsz341m: 10500 /perc T341rcsa341tm351r037: 125 mm Kihajt363tengely: M14 T366meg: 2.1 kg

Referenci341k roll-up poszterek, display-ek Oxford Oktat341si K366zpont(az Oxford-csoport tagja)C311GES NYELV OK TAT301S hagyom341nyos, kihelyezett t341voktat341s Apple innovat355v technol363gi341val NYELVTANUL301S K334LF326LD326N feln037tt 351s junior kurzusok, a vil341g sz341mos orsz341g341ban K 334LF326LDI T OV301BBTANUL301S, K ARRIER037TAN301CSAD301S info@oxford.hu www.oxford.hu Tel.: 06 1 323 0760 I. Nemzetk366zi Binokul341ris L341t341s KonferenciaHOYA 037 BUDAPESTNemzetk366zi el037ad363: Volkhard Schroth n351met sz341rmaz341s372 optometrista2014. m341jus 24. BudapestEl037zetes jelentkez351s, 351rdekl037d351s: binokulariskonferencia@hoyalens.huEgy374ttm036k366d037 Partner: Argus Optik Kft. 037036035034033032031030027026025033033027024033 023022023021023 020033017 016033026rf013n023tb007021 020033022023021021023020020006 T326 BB , MI NT 10 0 SZEM 334V EGKERET50 %KEDVEZM311NNYEL 037036035036034033032036031030036027026025024027027 036027023022021020017016020027r036032025024f013nt030b 027 035013007024013025034034033006005027031025004003034002r027r002004001025031026002032 201007001036031215217027n220027027 035013007024013025034034033006005027031025004003034025027036r003nf037036035034033032031030035031027026025034024025034023034022035021020017016r035023f013nt035017b007017r037036035034033032031030032027026025024023032022021 020017016024r - 20% Szem374veglencs351k jap341n technol363gi341val Personal trackingPersonal monitoring, tracking and surveillance solution for safety purposes, with GPStracking device, map-based service and emergency call possibilityWMP 300 256Personal tracking device and phone with location service, emergency call and fall detection capabilities. www.m2mserver.com GPS037BA S ED S OLUTION FOR REMOTE AND MAP 037BA S ED TRACKIN G OF P EO PLE, VEHICLE S , ASS ET S , G OOD S 036 FOR S AFETY AND S ECURITY P UR POSES. mehrlicht DESIGNED BY

Referenci341k teljes kreat355v kamp341nyok SUPER HI-VI S ION 311RT311KE S 315T 324 H ELY H OY A PA RTNER K 372L364NLEGES AJ300NLAT!SUPER HI-VI S ION R311TEG AJ301ND311KBAA Z AKCI323 ID324TARTAMA:2010JANU301R 25.-FEBRU301R 28. KARC301LL323BB S ZEM334 V EGLENC SE 3 X K 372L364NLEGES AJ300NLAT! KARC301LL323BB SZEM334VEGLENCSE 3 XS UPER HI- V ISION KARC301LL323BB SZEM334VEGLENCSE 3 XS UPER HI- V ISION SUPER HI-VI S ION R311TEG AJ301ND311KBA KARC301LL323BB S ZEM334 V EGLENC SE 3 X SUPER HI-VI S ION K 372L364NLEGES AJ300NLAT! KARC301LL323BB SZEM334VEGLENCSE 3 XS UPER HI- V ISION R311TEG AJ301ND311KBAAZ A KCI323 ID324T A RT AMA:2010JANU301R 25.-FEBRU301R 28. K 372L364NLEGES AJ300NLAT!S UPER HI- V ISION 037036035034033032035031030035027 026025024023022021020017016027022r035026f027013030n031t016032020030 rekl341mdoboz szem374vegtok 363ri341splak341t 351s asztalidisplay wobbler ablakmatrica kupon mehrlicht DESIGNED BY

Referenci341k Citylight, peronrekl341m mehrlicht DESIGNED BY citylight.indd 1 2014.09.11. 8:48:44 fekvo102x50.indd 1 2014.09.11. 8:38:39 kor70.indd 1 2014.09.11. 8:40:27

Referenci341k Ki341ll355t341si standok, egyedi display-ek mehrlicht DESIGNED BY

H355vjon most Mertlik Ferenc +36(30) 260-6054 mehrlicht DESIGNED BY