by mooshon

Slides
21 slides

גיל ההתבגרות.pptx

Published Aug 26, 2013 in Other
Direct Link :

גיל ההתבגרות.pptx... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

גיל ההתבגרותהרצאת מבואנעה לוינגר

ממתי עד מתיהעמדה המסורתית ועד לשנות ה70 -80 : בן 13 למצוות - "ברוך שפטרני מעונשו של זה"בן 18 לחופה 12-18

שנות התשעיםהפרדה בין התבגרות מוקדמת למאוחרתהתבגרות מוקדמת: 11-14תקופת הביניים: 14-17התבגרות מאוחרת: 17-2411-24

מאה 21החל מגיל 9 "הילד בן 30"9-30עמדה פוסט מודרנית: פיטר פן: אנו לעולם ילדים מתבגרים

מדוע השינויים האלהשינויים תרבותיים (חשיפה לידע, תום הילדות אובד, חיפוש עצמי וכו')שינויים תזונתיים וגנטייםשינויים במבנה המשפחה המסורתיבלבול בין דורי ובלבול הורי

המשימה העיקרית בגיל ההתבגרותגיבוש זהות בוגרת ושלמההתרת תלות בהורים ויצירת יחידה פסיכולוגית עצמאית ונפרדתגיבוש זהות ערכית, מקצועית, חברתית, דתית, אמונית, מיניתהבשלה פסיכולוגית וגופנית לקשר זוגי

מאפייני גיל ההתבגרותהתפתחות גופנית:שינויים מרחיקי לכת בעקבות פעילות הורמונלית מוגברת: צמיחה לגובהעליה במשקל/ הרזיהשינוי בקול – אצל בניםפצעי בגרותבשילה מינית: שיעור, הופעת וסת/ קרי לילה, התפתחות איברי המין והתעוררות הדחפים המיניים

השלכות פסיכולוגיות של ההתפתחות הגופניתצורך להסתגל לשינויים מהירים תחושה של חוסר שליטהמבוכה וחוסר ביטחוןחוסר תיאום בצמיחה: קואורדינציה לקויה – בלבולבושהדימוי גוף שליליחשש מתגובת הסביבהתחושת בדידותקצב התפתחות אישי

התפתחות קוגניטיביתהתפתחות ביכולת החשיבה המופשטתחשיבה על אפשרויות שונות: "מה היה קורה אילו"חשיבה מדעית: השערות והפרכתןחשיבה מראש ופרספקטיבה רחבה יותר של זמןהתפתחות המודעות העצמית: יכולת לחשוב על מחשבותיעליה ברגישות החושיתחשיבה ערכית: צדק, מוסר, השקפת עולם וכו'

היבטים פסיכולוגיים של ההתפתחות הקוגניטיביתהצפה ריגשיתבלבולשאלות מהותיות על החיים

השלכות פסיכולוגיות נוספותתחושת כוחתחושת עצמאותביטחון עצמיתחושת ערך

חלק מהביטויים ההתנהגותיים של גיל ההתבגרותתפיסת העולם בשחור ולבןהחלפת עמדות במהירותדיכאון, דכדוךתנודות בין התנהגות בוגרת ואחראית לחוסר אחריותמשיכה להתנסויות חזקות עד מסוכנותקונפליקטים עם ההורים

המתבגר וההורים" הצרה עם ההורים שלי היא שהם הכירו אותי מאז שהייתי קטן"...מקורות המתח עם ההורים:תחושת מבוכה אצל ההורים למול השינויים של ילדם, ולמול השינויים בשלב ההתפתחותי המשפחתי.אמירה של המתבגר: " אני לא אתם אני שונה מכם" "מרד" ובדיקת גבולות מחדש

המתבגר וקבוצת השוויםחשובה ביותר בגיל ההתבגרות:תחושה של "כולנו באותה סירה"קבוצה המספקת ביטחוןמרחב מוגן שבו ניתן להתנסות בתפקידים בוגריםקבוצת השתייכותקבוצה שעוזרת בגיבוש הזהות.

אבל... "חרב פיפיות"תחושת תחרותלחץ חברתיתחושת דחיה ובדידות

אדם מגיע לכל גיל כשהוא חסר נסיון לגיל הזה.  ניקולה שאמפור

המתבגר ובית הספרשהות ארוכה בכל יוםהתמודדות עם הקפיצות הקוגניטיביות דרך החומר הנלמדפגישה מחודשת עם "עצמו המשתנה" דרך הסביבהקבוצת השוויםפגישה מול "מבוגרים אחרים"

לפני נישואי היו לי שש תיאוריות על גידול ילדים; עכשיו יש לי שישה ילדים ואף לא תיאוריה אחת.  ג'ון וילמוט

תודה רבה