by thewhysss

Slides
50 slides

moral.pptx

Published Feb 27, 2013 in Education
Direct Link :

moral.pptx... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

JATI DIRI REMAJA

Pengertian remaja

Remaja pada umumnya merujuk kepada golongan manusia yang berumur 12-21 tahun atau 13 hingga 25 tahun. Perkataan 'remaja' berasal daripada perkataan Latin bermakna menuju ke arah kematangan. Golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba dan sedang menuju ke tahap untuk menjadi dewasa.

JATI DIRI REMAJA

Manusia yang mempunyai keperibadian yang hebat, nilai-nilai terpuji, bersifat mulia, kuat dan kental.
Maksud jati diri ini terpulang kepada fahaman orang yang menyebutnya. Bagi orang akal, jati diri ini ialah keteguhan, ketahanan dan kekuatan fizikal dan mental. Bagi orang akal, jati diri ialah fizikal dan mental yang tahan dan lasak. Kedua-dua kekuatan ini dikatakan perlu untuk mencapai segala cita-cita dalam hidup yang mencakupi berbagai bidang.

Pengertian Jati Diri

JATI DIRI REMAJA

Jati diri

Ketahanan hati bukan kekuatan fizikal ataupun kekuatan mental semata-mata.
Jati diri adalah kekuatan jiwa dan keteguhan hati. la adalah ukuran kekuatan seseorang manusia.
Tanpa jati diri bererti tidak ada ketahanan jiwa. Jiwa jadi rapuh, reput dan lemah.
Jiwa akan diserang dan dihinggapi oleh berbagai-bagai penyakit.

JATI DIRI REMAJA

Perkembangan diri remaja

PeRKeMBanGaN PsiKoSoSiaL

Zaman remaja bukan sahaja merupakan satu jangka masa yang mampu menggugat remaja itu sendiri malah melibatkan ahli keluarga mereka juga.
Proses perkembangan remaja dan proses ke arah kematangan juga bukanlah satu keadaan yang mudah untuk dijalani oleh remaja dan keluarga.
Kekeliruan mungkin akan wujud dalam diri seorang remaja dalam usaha untuk menyatupadukan antara tuntutan biologi dan sosial yang mungkin bertentangan.

JATI DIRI REMAJA


Kebebasan emosi ini berlaku melalui proses ‘ individuasi’ yang berterusan.
Ia merangkumi harapan, keinginan, sifat, keterampilan dan cara mempertahankan diri.
Kebebasan emosi ini menyebabkan mereka menagih sikap berdikari dan menolak bergantung pada keluarga.Kebebasan psikologi 
JATI DIRI REMAJA

Perkembangan Heteroseksual 

Pada permulaan dan pertengahan zaman remaja, perubahan hormon akan menyebabkan pertumbuhan ciri-ciri seksual sekunder berlaku.
Perhatian tertumpu kepada ibu bapa pada zaman kanak-kanak mula beralih kepada rakan sebaya yang sejenis dengannya.
Begitu juga dengan luahan kasih sayang kini lebih tertumpu kepada rakan rapat yang mereka anggap sebagai objek ‘cintanya’.

JATI DIRI REMAJA

Penguasaan nilai moral
Pada zaman kanak-kanak, sistem moral yang dipelajari adalah diambil sepenuhnya daripada ibu bapa. Pada zaman remaja, mereka mula mendapat pengaruh daripada rakan sebaya yang membawa perubahan dalam sistem
moral yang mereka
amalkan selama ini.
Pengaruh rakan
sebaya merupakan
proses dimana remaja
mula bertindak
meninggalkan ajaran ibu bapa..
JATI DIRI REMAJA

Pilihan pendidikan
Apabila menjangkau usia pertengahan atau penghujung keremajaannya, remaja harus menentukan sendiri beberapa perkara penting tentang kehidupannya pada masa depan.
JATI DIRI REMAJA

Sekiranya sikap dan aspirasi ibu bapa bertentangan dengan apa yang dipegang oleh rakan sebaya mereka, kekeliruan dan konflik bakal tercetus. Akibatnya, setiap tindakan yang diambil adalah dipengaruhi oleh perasaan dan emosi dan bukannya ditentukan oleh pemikiran yang matang serta waras.

JATI DIRI REMAJA

PERKEMBANGAN FIZIKAL
 
?

Bagi remaja lelaki perubahan yang akan berlaku ialah suara menjadi garau, misai dan janggut mula tumbuh, bahu dan dada menjadi bidang, jerawat mula tumbuh, mengalami mimpi yang menghairahkan.
Bagi remaja perempuan pula perubahan yang akan dialami seperti buah dada mula membesar, jerawat mula tumbuh, mula didatangi haid.

JATI DIRI REMAJA


Kelakuan remaja pada usia 13 tahun

Perhatian dapat berlangsung lama
Penyesuaian diri sudah lebih baik.
Lebih spontan dan antusias.
Pola berfikir sudah lebih abstrak, misalnya mengenai hukum, keadilan, kebenaran dan kejujuran.

JATI DIRI REMAJA


KELAKUAN REMAJA SELEPAS 13 TAHUN
Bersikap negatif sehingga menjadi kurang minat dengan teman, menarik diri, lebih banyak menyendiri.
Prestasi di sekolah menurun, menjadi malas.
Mudah bosan terhadap waktu mahupun situasi dan mengekspresikannya dengan kata-kata kasar.

JATI DIRI REMAJA

Contoh kenakalan remaja
JATI DIRI REMAJA

Contoh program membentuk jati diri remaja
JATI DIRI REMAJA

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

1. Charlotte Bühler

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berfikir kelompoknya agar ia dapat berperanan dan berfungsi dengan kelompoknya.

2. Peter Berger

Sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.

3. Paul B. Horton

Sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.

4. Soerjono Soekanto

Sosialisasi adalah proses menyampaikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru.

Kepentingan Sosialisasi
Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat
Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif
Membantu mengendalikan fungsi-fungsi organic yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat
Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada di masyarakat.

Agen sosialisasi
Keluarga (kinship)
Teman pergaulan
Lembaga pendidikan formal (sekolah)
Media massa
Agen-agen lain seperti institusi agama, tetangga, organisasi rekreasional, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan

Keluarga (kinship)
agen sosialisasi meliputi ayah, ibu, saudara kandung
Menurut Gertrudge Jaeger, peranan para agen sosialisasi dalam sistem keluarga pada tahap awal sangat besar karena anak sepenuhnya berada dalam ligkungan keluarganya terutama orang tuanya sendiri.

Teman pergaulan
kelompok yang bersifat rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga.
berperan dalam membentuk keperibadian seorang individu.
dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dengan dirinya.

Lembaga pendidikan formal (sekolah)
Menurut Dreeben, dalam lembaga pendidikan formal seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian (independence), prestasi (achievement), universalisme, dan kekhasan (specificity).
Di sekolah sebahagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggungjawab.

Media massa
media cetak (surat khabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisyen, video, filem).
Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitasi dan frekuensi pesanan yang disampaikan.
Iklan produk-produk tertentu telah meningkatkan pola pengggunaan atau bahkan gaya hidup masyarakat pada umumnya.

Agen-agen lain
Semuanya membantu seseorang membentuk pandangannya sendiri tentang dunianya dan membuat presepsi mengenai tindakan-tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan.

PENGARUH MEDIA MASSA
media massa dianggap bertanggung jawab atas terjadinya pergeseran nilai-nilai dan perilaku di tengah masyarakat seperti menurunnya tingkat selera budaya, meningkatnya kejahatan, rusaknya moral dan menurunnya kreativitasi yang bermutu.
Pengenaan (exposure) terhadap isi media massa memungkinkan khalayak untuk mengetahui sesuatu isi media massa, kemudian dipengaruhi oleh isi media tersebut.

Gelombang besar pornografi, baik dari internet mahupun media cetak atau tv, didahului dengan gelombang permainan eletronik dan segmen-segmen tertentu dari media TV (keseraman, kekerasan, dan seterusnya) diyakini telah mengakibatkan kecanduan massal, penurunan kecerdasan, menghilangnya perhatian/kepekaan sosial, dan impak buruk yang lain.

Patriotisme

SEMANGAT PATRIOTIK..
Patriotisme didefinisikan sebagai sikap-sikap positif dan menolong terhadap 'tanah air' (bahasa Latin patria < bahasa Greek patris, ??????), oleh individu-individu dan kumpulan-kumpulan. 'Tanah air' (atau 'ibu pertiwi') itu mungkin suatu bandar atau rantau, namun patriotisme ini bermaksud bangsa dan/atau negara. Patriotisme meliputi sikap-sikap seperti: bangga akan pencapaian dan budaya bangsa, kehendak memelihara ciri-ciri bangsa dan dasar budayanya, dan identifikasi dengan ahli-ahli lain dalam bangsa. Patriotisme dikait rapat dengan nasionalisme, dan istilah-istilah ini digunakan seolah-olah bersinonim dengan satu sama lain. Sebenarnya, nasionalisme ialah sejenis ideologi - namun nasionalisme selalu memupuk nilai-nilai patriotik sebagai sikap yang sewajarnya. (Kedua-dua gerakan politik nasionalis dan penyataan patriotik mungkin, namun tidak semestinya, bersikap negatif terhadap 'tanah air' bangsa lain).


Patriotisme mengandungi konotasi etika: adalah dibayangkan bahawa 'tanah air' ini (biar bagaimana sekalipun ertinya) sendirinya adalah satu taraf moral atau niali moral. Penyataan negaraku benar atau salah - mungkin salah tafsir petikan dari pegawai tentera laut Amerika Syarikat Stephen Decatur, tetapi juga dianggap dinyatakan oleh Carl Schurz - merupakan bentuk yang teramat sangat bagi kepercayaan ini. Patriotisme juga membayangkan bahawa seseorang wajar mengutamakan kepentingan negara berbanding kepentingan diri dan kelompoknya. Ketika peperangan, mungkin nyawa diri yang perlu dikorbankan. Gugur dalam pertempuran merupakan contoh biasa bagi patriotisme melampau.

Jenis patriotisme

Patriotisme peribadi adalah berperasaan dan sukarela. Patriot mematuhi nilai-nilai patriotik tertentu, seperti menghormati bendera.
Kerajaan memupuk patriotisme rasmi yang penuh isi simbolik dan istiadatnya. Patriotisme ini adalah kepentingan logik negeri itu sendiri, yang memperoleh kesahan dari menjadi penyataan kebaikan bersama komuniti politik. Tugu negara dan Hari Bekas Perajurit dan upacara peringatan merupakan contoh-contoh tipikal bagi jenis patriotisme ini. Selalunya patriotisme rasmi diatur oleh protokol, dengan kaedah-kaedah tertentu untuk mengendali bendera, atau jaminan atau penunjukan kesetiaan tertentu.

Patriotisme banyak bergantung kepada tindakan simbolik, seperti mempamerkan bendera, menyanyi lagu kebangsaan, menyertai perhimpunan beramai-ramai, meletakkan pelekat bampar patriotik pada kenderaan, atau apa-apa cara sekalipun untuk menyatakan kesetiaan kepada negara di peringkat umum. Patriotisme simbolik ketika perang dijangka menaikkan semangat yang pula menyumbang kepada usaha perang. Patriotisme masa aman tidak boleh dikaitkan begitu mudah kepada faedah yang boleh diukur untuk negeri, namun patriot tidak merendah-rendahkannya.

Sesetengah pihak menegaskan bahawa (tidak seperti nasionalisme moden, iaitu pembentukan negara abad ke-19), authentic patriotism (seperti yang ditunjukkan perkataan bahasa Latin 'pater') mestilah berasaskan suatu bentuk genofilia dan perkongsian nenek moyang.
Tahap patriotisme berubah-ubah sepanjang masa, dan berbeza-beza di kalangan komuniti politik. Biasanya, keamatan patriotik lebih tinggi apabila negeri diancam oleh pihak luar.
Sebaliknya, tahap patriotisme yang tinggi selalu digandingkan dengan sifat suka berperang, menurut Correlates of War. Sebagai contoh, patriotisme dikatakan pada tahap tinggi oleh Correlates mengenai Jerman pra-Perang Dunia I, begitu juga bagi AS masa kini dalam World Values Survey.

1. Berbangga sebagai rakyat Malaysia

· menghormati raja dan pemimpin negara
· Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara
· Menghormati lambang-lambang negara
· Menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara
· Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya dan bangsa
· Berbangga dengan sejarah negara2. Bersemangat setia negara
·
cinta akan bangsa dan negara
· taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
· sedia berkorban untuk bangsa dan negara
· bertanggungjawab kepada bangsa dan negara
· berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara
· peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara
· bersyukur sebagai warganegara Malaysia
3.Bersemangat Kekitaan

· bersatu padu dan berharmoni
· bertolak-ansur dan bertoleransi
· bekerjasama dan tolong-menolong
· hormat-menghormati
· bersefahaman dan bermuafakat
· muhibah atau semangat bermasyarakat4.Berdisiplin

· berakhlak dan berbudi pekerti mulia
· mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara
· mematuhi peraturan dan undang- undang
· berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi
· bertindak wajar
· bersifat amanah dan jujur
· berlaku adil dan bertimbang rasa
5.Berusaha dan Produktif

· rajin dan gigih
· berdikari
· tabah menghadapi cabaran

GENERASI MUDA YANG BERPATRIOTIK