by gdc2014se

Slides
23 slides

Trafikkontoret GDC 2014.pptx

Published Mar 24, 2014 in
Direct Link :

Trafikkontoret GDC 2014.pptx... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Västsvenska paketetFoto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson – beskurna bilder24 mars 2014

Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbart växande region nu och i framtidenFör att skapa god livsmiljö och förutsättningar för tillväxt behövs en utveckling av kollektivtrafik, järnvägar och vägarFoto: Peter Svenson – beskurna bilder

Västsvenska paketetbidrar till och skaparförutsättningar för:Större arbetsmarknad –från 1 miljon till 1,5 miljon invånare i regionenGod livsmiljöKonkurrenskraftig kollektivtrafikStärka Göteborg som attraktiv kärna och utveckla de fem huvudstråkenStärkt internationell konkurrenskraft för näringslivetIll: Från GR:s Strukturbild för Göteborgsregionen

En gigantisk satsning som kräver samarbeteEtt samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunal-förbund, Region Halland, Trafikverket (huvudman för projektet), Västtrafik och Transportstyrelsen.Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson – beskurna bilder

Paketets ursprungEnighet hos västsvenska politiker om behovet av kraftigt utbyggd infrastruktur för att Västsverige ska bli en växande regionRegeringen gav Trafikverket i uppdrag att prova medfinansiering (via trängselskatt) som ett sätt för regioner och kommuner att tidigarelägga kostsamma infrastrukturbyggenFoto: Klas Eriksson, Peter Svenson – beskurna bilder

Göteborg är motornGöteborg är en av landets tillväxtmotorerVästra Götaland är landets viktigaste industriregion med 25 procent av total exportGöteborgs hamn – Nordens största hamn med 65 procent av containertrafikenKollektivtrafik, järnvägar och vägar behöver utvecklas liknande det som redan skett i Malmö och StockholmSeptember 2012Foto: Anna Jolfors, Klas Eriksson, Thomas Harrysson – beskurna bilder

Större lokal arbetsmarknadSeptember 2012Foto: Thomas Harrysson, Klas Eriksson – beskurna bilder

Övergripande mål:Långsiktigt hållbar utvecklingKräver kraftigt ökad andel resor med kollektivtrafikSeptember 2012Foto: Thomas Harrysson, Klas Eriksson – beskurna bilder

Kollektivtrafiken ska ta hand om 40 procent av resorna år 202520052,2 miljoner resor20253,0 miljoner resorAvser resor inom och till/från Göteborgsområdet (uppskattade andelar baserade bla på RVU 2005).Ill: Från Kollektivtrafikprogram för GR – K2020

Västsvenska paketets innehållPendelperronger, bussfiler, pendelparkeringar bil/cykel, mmMiljö- och trafiksäkerhetsåtgärderTrängselskattNy bro över Göta ÄlvMarieholmstunnelnVästlänken – utökad kollektivtrafik i växande stadFoto: Klas Eriksson, Peter Svenson – beskurna bilder

Ett utbyggt mer hållbart transportsystem för invånare och näringslivEn attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitetEtt järnvägssystem med hög kapacitetGång- och cykeltrafik får ökad betydelseMer tillförlitliga transporter för näringslivetSeptember 2012Foto: Thomas Harrysson, Klas Eriksson – beskurna bilder

TidplanKollektivtrafikåtgärder inför trängselskatten 2010 –Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder 2010 –Trängselskatt införs januari 2013Marieholmstunnel byggstart 2014 Ny Hisingsbro byggstart 2015Västlänken byggstart 2018September 2012Foto: Thomas Harrysson, Klas Eriksson – beskurna bilder

FinansieringSeptember 2012Foto: Klas Eriksson, Peter Svenson – beskurna bilder

Trängselskatt en viktig pusselbitBättre miljöMotverka trängselBidra till finansiering av satsningarna i Västsvenska paketetFoto: Peter Svenson, Klas Eriksson – beskurna bilder

SkattezonAnpassad efter flerpassage-regeln 60 minuterFå stationer i bostadsområdenBackaplan utanför skatteområdetKarta: Trafikverket

Västlänken – avstånd till stationsentréer

Karta: Vägverket

Regional city kärna - 30 000 boende - 40 000 nya arbetsplatser- ny infrastruktur

Så hur mycket bygger vi ?

Vad är så unik med dagens situation ?Försöksverksamhet för Trafikledning där trafikinformation ingår (Akut hinder på väg och planerade vägarbete).Etablering av ett gemensamt vägnät för prioriterade vägnät.Staden har köpte in sig i Trafikledning hos Trafikverket och har 4 kommunala trafikledare.Koppling mellan Trafikkontorets och Trafikverkets systemVästsvenska Paketet